Om oss

Vi är ett väl inarbetat team. Vi trivs med vårt arbete vilket du kommer att känna och förstå när du är hos oss!

Raghid Bena

Jag har flera års erfarenhet som tandläkare inom allmän barn- och vuxentandvård, men har även jobbat med implantatprotetik och kirurgi. Jag tog examen för 15 år sedan och har de senaste åtta åren arbetat som tandläkare på Folktandvården och oral care i Östergötland. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med tandvårdsrädda patienter, både barn och vuxna och har utbildning att arbeta med lustgas när detta behövs och har skaffat mig bred kunskap och erfarenhet även inom andra odontologiska områden genom ett stort antal fortbildningskurser.

Jag blir gärna hela familjens tandläkare, dvs både barn och föräldrar!

Lena Lorentzson

Tandsköterska

Jag är född och uppvuxen i Södertälje. Har varit på praktiken på storgatan i tre olika perioder med start 1978. Gick på tansköterskeutbildning 1982 i Näsby park.